Om FöretagetÅr 2009 startades aktiebolaget av oss, Martin & Johan, då med endast lastbilstranporter så som grustransporter och vinterväghållning.


Sedan 2013 har vi också grävmaskiner i vår verksamhet.


Vi är fyra anställda i företaget men vid större projekt finns det fler personer att tillgå.


Vår bredd i branschen gör att vi sällan är beroende av andra för att få arbetet utfört.


Vi flyttar våra egna grävmaskiner, transporterar grus till byggarbetsplatsen, forslar bort schaktmassorna. Vid rivningar forslar vi bort rivningsmaterialet och återställer marken om så önskas.


Givetvis hjälper vi till med enstaka transportlösningar!